Brainstats-logo

Gratis IQ Test 2022

Gebaseerd op het werk van Dr. John C. Raven

Het referentiehulpmiddel voor de evaluatie van intellectueel potentieel en 2022

Start de gratis IQ test nu

Deze gratis IQ test bestaat uit 40 vragen met een toenemende moeilijkheidsgraad. De kandidaat moet uit een reeks symbolen het symbool kiezen waarmee de set compleet gemaakt wordt. De uitdaging is om de relevantie van de symbolen zonder context te bevatten en de onderlinge relatie te begrijpen.

Deze ratis IQ test is met name uitdagend omdat het de bovenste 25% van het bereik van de cognitieve capaciteit beoordeelt. Geef niet op!

Deze IQ test, al meer dan 60 jaar gebruikt voor zowel volwassenen als kinderen in meer dan honderd landen, evalueert een essentieel component van intelligentie: inductieve capaciteit.

Inductieve capaciteit wordt gedefinieerd als het vermogen van een persoon om nieuwe concepten te formuleren wanneer deze met nieuwe informatie wordt geconfronteerd, om betekenis te halen uit verwarring of ambiguïteit, en om op een heldere manier over complexe situaties en gebeurtenissen na te kunnen denken.

De gouden standaard in intelligentietesten

–  Douance.org 

Deze IQ test is daardoor in staat om onderscheid te maken tussen individuen op basis van hun vermogen tot onmiddellijke observatie en hun logische redenering, en om hun leerpotentieel te bepalen.

Live feed

Alles over deze IQ test in 5 kernpunten:

Betrouwbaar

Deze IQ test wordt gebruikt door psychologen sinds meer dan 60 jaar in meer dan 100 landen. Professionals vertrouwen erop.

Tal van werken en wetenschappelijke publicaties gewijd aan dit soort IQ testen zijn gepubliceerd en kunnen worden gelezen.

Cultuuronafhankelijk

Er zijn geen letters, geen cijfers, alleen logische reeksen die worden uitgedrukt door middel van geometrische symbolen.

Dit maakt het op een gelijke manier testen van kandidaten van verschillende culturele achtergronden mogelijk, wat grotendeels de populariteit van deze IQ test verklaart.

Universeel

De resultaten van deze IQ test zijn geldig voor jonge kinderen vanaf 6 jaar tot ouderen.

De behaalde IQ-score wordt automatisch gewogen afhankelijk van de leeftijd tijdens de normalisatiefase.

Transparant

De methode van berekening is erkend en uitgebreid uitgelegd.

De score wordt geconverteerd in overeenstemming met internationale normen en gecorreleerd met een percentielbereik op basis van de Wechsler-schaal (standaarddeviatie van 15).

Praktisch

De meeste kandidaten maken de test in minder dan 40 minuten. De snelste kandidaten in 10 minuten.

Het IQ wordt automatisch berekend en aan het eind van de test onmiddellijk getoond.

Veelgestelde Vragen

Een vrouw zittend in een fauteuil met een notitieblok
Marissa, hoofdpsycholoog sinds 4 jaar bij Brainstats

Kan mijn kind deze IQ test doen?

Ja. Hoewel het voornamelijk gebruikt wordt door volwassenen, is deze IQ test geschikt voor kinderen vanaf de leeftijd van 6,5 jaar tot de leeftijd van 16,5 jaar. Het behaalde IQ wordt tijdens de normalisatiefase automatisch aangepast om rekening te houden met leeftijd.

Hoe wordt het IQ berekend?

Na het voltooien van de test wordt je score eerst geconverteerd volgens internationale normen en gecorreleerd naar een percentiel op basis van je leeftijd. Hoe hoger het percentiel, hoe beter de prestatie. Bijvoorbeeld, een percentiel van 67 geeft aan dat 67% van de deelnemers een lagere score behaald hebben.

Ten tweede is je percentiel gecorreleerd aan je IQ met gebruik van de Wechsler-schaal (standaardafwijking 15).

Per definitie is het gemiddelde IQ 100. Als je boven de 100 scoort, ben je bovengemiddeld intelligent, en een lagere score geeft aan dat, volgens een specifieke meetmethode, je minder intelligent bent.

Hoe lang duurt het?

Om de meest comfortabele testomgeving voor alle gebruikers te bieden is deze IQ test uitgevoerd in een sessie met open einde. De meeste mensen maken de test in minder dan 40 minuten. De besten in minder dan 10 minuten.

Is deze IQ test betrouwbaar?

Er zijn tal van werken en wetenschappelijke publicaties, gewijd aan dit soort IQ testen, gepubliceerd.

Het is aangetoond dat er een correlatie van 70% is tussen de resultaten van deze IQ test en leerprestaties. Derhalve, hoe hoger je resultaten in deze test zijn, hoe groter je kans op succes op hogere studieniveaus. Uiteraard is het omgekeerde niet het geval.

Ter vergelijking, de correlatiefactoren in andere IQ-testen hebben een gemiddelde variatie tussen 20 en 60%

Hoe is deze IQ test vormgegeven?

Deze IQ test is samengesteld uit een serie van 40 matrixen, verdeeld in 5 sets van ieder 8 matrixen. Het moeilijkheidsniveau is stijgend en linear. De matrixen worden steeds complexer en hun logica wordt steeds moeilijker te onderscheiden.

Is het een gratis IQ test?

Deze IQ Test is gratis. Aan het einde van de test krijgt u een gratis schatting van uw IQ. U krijgt ook de mogelijkheid om te betalen om uw gedetailleerde resultaten te ontvangen.

Waarom een puur visuele test?

Deze IQ test is een internationale test, bekend als niet-taalkundig en cultuuronafhankelijk (met andere woorden acultureel): er zijn geen letters of cijfers, alleen logische reeksen in geometrische vormen.

Dankzij deze bijzonderheid wordt deze IQ test door psychologen gedurende meer dan 40 jaar en over de hele wereld gebruikt, voor mensen uit verschillende culturen en die verschillende talen spreken.

Het is vaak de beste keuze, vooral op scholen waar leerlingen vaak van verschillende culturele achtergronden komen.